CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR (ECHE 2020)

Erasmus+ és un programa de la Comissió Europea per a promoure un espai europeu en matèria d’educació i formació professional. El nostre centre ha sigut acreditat con la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE2020), la qual cosa suposa poder participar i rebre finançament per a la primera convocatòria del nou Programa Erasmus+ 2021-2017.

Gràcies a la Carta Erasmus continuarem implementant projectes de mobilitat d’Educació Superior entre països del programa. L’IES Gabriel Miró continuarà oferint mobilitats Erasmus+  per a pràctiques d’alumnat de grau superior i persones recentment titulades i mobilitats Erasmus+  per a personal de docència i formació. L’alumnat pot realitzar gràcies en aquest programa la Formació en Centres de Treball (FCT) en companyies situades en els diferents països europeus. Aquest nou Programa Erasmus+2021-2027 ens ofereix de manera progressiva noves oportunitats de mobilitats: mobilitat internacional, mobilitat d’estudiants de curta duració, programes intensius combinats, etc.

 

TIRE 2020 IES Gabriel Miró