PRÀCTIQUES A ALEMANYA ALUMNAT GRAU MITJÀ ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS AMB ERASMUS+

Des del passat 31 de març de 2019, 4 alumnes del nostre centre de segon curs del cicle de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, es troben realitzant part del seu període de FCT (Formació en centres de treball), en una residència de persones majors a Leipzig (Alemanya), gràcies al projecte Erasmus+ “Fomentant la participació en mobilitat d’FP” núm. 2018-1-ES01-KA102-048275, que el nostre centre té aprovat per a aquest curs escolar.

Les alumnes María Serna, Marta Gil, María Ballester i Paula Pascual estan realitzant 2 setmanes de formació pràctica en el centre de majors “SAH de Leipzig” , on coneixeran el sistema sociosanitari alemany, milloraran les seues competències lingüístiques, habilitats socials i complementaran la seua formació professional com a tècniques en atenció a persones en situació de dependència en un entorn internacional.

Les alumnes participants en aquesta mobilitat han rebut un curs d’alemany previ a la seua visita organitzat pel IES Gabriel Miró per a preparar-se lingüísticament per a aquesta mobilitat.

Durant la primera setmana de la seua formació pràctica, han estat acompanyades de la seua professora de l’àmbit sanitari, Leticia Cutillas Mateo, que a més de visitar el centre de majors on les alumnes realitzaven les seues pràctiques per a realitzar el seguiment d’aquestes, ha completat la seua setmana de formació realitzant visites tècniques, com al St. Elisabeth Hospital a Leipzig, on ha tingut l’oportunitat d’observar la implementació del sistema educatiu Dual a Alemanya. La setmana de formació de la professora Cutillas, també sota el mateix programa Erasmus+, es va completar amb visites culturals a Dresden i Berlín.

Ha sigut una experiència molt enriquidora tant per a les alumnes participants com per a la professora, i desitgem que en pròximes convocatòries més alumnat i professorat del nostre centre s’anime a participar en les oportunitats que Erasmus+ ens ofereix.