Com sol·licitar plaça en l’IES Gabriel Miró, en ESO i Batxillerat, per al curs escolar 2019-2020

Del 21 al 30 de maig de 2019 s’obre el termini d’admissió per a sol·licitar plaça en l’ESO i Batxillerat per al curs escolar 2019-2020 en el centre IES Gabriel Miró.
Punxa aquí per a accedir a la Resolució
Una vegada emplenada la sol·licitud cal confirmar-la i imprimir-la, s’ha de lliurar juntament amb la documentació pertinent en la secretaria del centre que se sol·licita com a primera opció.
Documentació a lliurar tant en l’ESO com Batxiller (estaran disponibles a partir de la data de presentació de sol·licituds):
– Sol·licitud d’admissió de l’ESO (cal descarregar la sol·licitud per a poder emplenar-la)

– Sol·licitud d’admissió de Batxillerat (cal descarregar la sol·licitud per a poder emplenar-la)

– Original i còpia del DNI de l’alumne, pare, mare o tutor/a.

– Rebut d’Aigua, Llum, Telèfon o Contracte de lloguer més recent (original i còpia que justifiqui el domicili de l’alumne, ha de coincidir amb el DNI). Si no coincideixen les direccions hauran d’aportar un certificat de Residència on figurin tots els membres de la unitat familiar.

– Alumnes de l’ESO: Acreditació d’haver superat el curs.

– Alumnes de Batxillerat: Certificat amb nota mitjana.

El termini per a lliurar els certificats (requisit acadèmic) en el centre és del 19 de juny al 3 de juliol de 2019.
Publicacions de les llistes d’admesos:
Llistes provisionals: 11 de juliol de 2019
Llistes definitives: 18 de juliol de 2019