Mercat solidari

El passat 13 de març es va celebrar la II edició del Mercat Solidari de l’IES El Clot. L’alumnat de 3er ESO participant d’Erasmus + Tm Green, amb alumnat de 4° ESO de la matèria d’Economia i Emprenedoria, con molta il·lusió, es va ocupar de la seua organització i execució.
En total hem recaptat 185,82€, que es destinaran a una causa benèfica relacionada con sostenibilitat i medi ambient.

Gràcies a tota la comunitat educativa de l’IES El Clot por la seua valuosa participació.

L’economia en la vida quotidiana

L’economia està present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, per la qual cosa la formació econòmica es fa absolutament necessària per a tractar de comprendre la realitat, especialment després dels profunds canvis que ha experimentat en els últims anys la societat valenciana, espanyola i europea, en un context cada vegada més globalitzat i en el qual les relacions econòmiques són cada vegada més complexes. Qualsevol ciutadà/a necessita conéixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic utilitzat per els/as economistes i els mitjans de comunicació per a analitzar-los.

En les assignatures impartides pel Departament d’Economia, l’alumnat adquirirà els coneixements necessaris per a una millor comprensió del seu entorn social, contribuint a una major transparència i responsabilitat en l’exercici dels seus drets i deures com a agents econòmics i, sobretot, com a ciutadans responsables i crítics. La importància que tenen els assumptes econòmics en la nostra societat i la forma en què ens afecten individual i col·lectivament, plantegen la necessitat d’una formació específica que proporcione les claus necessàries per a comprendre aquests aspectes essencials de la vida quotidiana, posant l’accent en la necessitat d’actuar amb criteris d’ètica i integritat tant en l’àmbit privat com en el públic.

Però a més, pel seu caràcter explicatiu de la realitat quotidiana i el seu caràcter integrador en emprar coneixements provinents de les matemàtiques, sociologia, psicologia, història, tecnologia, ètica, etc. aconsegueix una concreció pràctica que és molt convenient en la formació que l’alumnat ha d’haver aconseguit després de finalitzar l’ESO i el Batxillerat. A més, les assignatures impartides pel departament proporcionen competències en treball en equip, formació financera personal, habilitats de comunicació, iniciativa, lideratge i estímul de l’esperit emprenedor. Tot això permetrà a l’alumnat tindre les bases per a aconseguir un coneixement, comprensió i valoració crítica de la societat i el desenvolupament d’activitats d’emprenedoria, tolerància i solidaritat. Així mateix, l’estudi de les assignatures impartides pel Departament d’Economia contribueix a la consecució de les set competències clau del currículum de l’ESO: Competència en comunicació lingüística; Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia; Competència digital; Competència d’aprendre a aprendre; Competències socials i cíviques; Competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor; i Competència de consciència i expressions culturals.

Actualment, el Departament d’Economia és unipersonal, per la qual cosa compta amb un/a docent que és, al seu torn, cap/a de departament. Les assignatures que poden ser impartides per aquest departament, segons l’actual llei educativa (LOMCE) són les següents: Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (en els cursos de 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO), Economia (en els cursos de 4t ESO i 1r Batxillerat), Economia de l’Empresa (en 2n Batxillerat) i Fonaments d’Administració i Gestió (en 2n Batxillerat). En aquests moments, les assignatures que s’ofereixen en l’IES El Clot són les a dalt indicades a excepció de IAEE 1r ESO i Fonaments d’Administració i Gestió.