Equip Directiu

  • Directora: Esther Garcia Reig
  • Cap d'estudis: Maria Millet Escrivà
  • Secretari: Fernando Momparler Marzal