Consell Escolar

NOM

CÀRREC

SECTOR

– Esther Garcia Reig – President – Representant del sector docent
– Fernando Momparler Marzal – Secretari – Representant del sector docent
– Rosa Avargues Costa – Vocal – Representant del sector docent
– Carol Costa Chillida – Vocal – Representant del sector docent
– Cati Marí Aparici – Vocal – Representant del sector docent
– Maria Millet Escrivà – Vocal – Representant del sector docent
– ?? – Vocal – Representant del sector docent
– Rosa Peiró Viciano – Vocal – Representant del sector docent
– Rosa Carmen Pous Escrivà – Vocal – Representant del sector docent
– Rosa Tarrazona Borja – Vocal – Representant del sector docent
– Sonia Fuster Marco – Vocal – Representant del sector familiar
– Amparo Gadea Climent – Vocal – Representant del sector familiar
– Jose Gadea Morant – Vocal – Representant del sector familiar
– Maria Dolores Giner Martí – Vocal – Representant del sector familiar
– Maria Remedios Marchante Paños – Vocal – Representant del sector familiar
– Lidia Marco Peiró – Vocal – Representant del sector familiar
– Lyidia Martí Sabater – Vocal – Representant del sector familiar
– Vicent Pardo Seguí – Vocal – Representant del sector familiar
– Natividad Rocher Revert – Vocal – Representant del sector familiar
– Marta Avargues Ciscar – Representant de l’Ajuntament
– Antonia Mª Sánchez Díaz – Representant de l’Ajuntament
– Joan Cremades Server – Vocal – Representant del sector alumne
– Mireia Palones Navarro – Vocal – Representant del sector alumne
– Sofia Victoria Sabater Pocovi – Vocal – Representant del sector alumne