Valencià

Comparteix això:

CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL A1

Dijous matí

Dimarts vesprada


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL A2

Dilluns i dimecres als 9.55

Dilluns de 12.05 a 14.00

Dilluns de 19.05 a 20.55


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL B1

Dimecres als 9.30

Dilluns de 16.00


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL B2


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL C1


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL C2