Convocatòria Competències Clau

Comparteix això:

Si no compleixes cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3, pots presentar-te a les proves d’avaluació de les competències clau que convoca LABORA.

Superant aquestes proves podràs acreditar que posseeixes les Competències Clau en matemàtiquesllengua castellana i, en el seu cas, valencià llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels Certificats de Professionalitat.

A més, podràs optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s’impartisquen en Labora Formació, relatives a certificats de professionalitat.

 Quan es realitzen aquestes proves?

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 22 de febrer fins al dia 21 de març de 2022, tots dos inclusivament.

Data de les proves: La data prevista de celebració de les proves és el divendres 27 de maig de 2022.

Qui pot participar en aquestes proves?

Per a presentar-se a les proves és necessari:

1r Tindre compliments 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

2n No poder acreditar cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de  Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

Quan cal inscriure’s en les proves?

Per a inscriure’s en les proves és necessari que estiga obert el termini de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

Què cal fer per a inscriure’s?

La inscripció en les proves pot realitzar-se de dues maneres: presencialment o telemàticament.

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL:

La inscripció presencial es realitza emplenant la sol·licitud i presentant-la en qualsevol Espai Labora o Labora Formació perquè li donen registre d’entrada.

També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE’S PRESENCIALMENT

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA:

Per a inscriure’s telemàticament és necessari tindre codi PIN (antic codi autoSERVEF) o bé signatura electrònica de l’ACCV.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE’S TELEMÀTICAMENT

Amb la inscripció telemàtica s’obté un document en el qual figura el codi i la data del registre realitzat. No oblides guardar-ho i imprimir-ho per si necessitares acreditar que t’has inscrit.

Quan m’haja inscrit, com sabré si m’han admés per a realitzar les proves?

En el següent enllaç es publiquen els llistats de persones admeses i excloses.

On em puc preparar?

Contacta amb els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) que imparteixen classes per a ajudar-te a preparar les proves d’avaluació de la competències clau de nivell 2 i de nivell 3.

Equivalències

Les persones destinatàries de les proves d’avaluació de les competències clau que acrediten documentalment complir els requisits que es relacionen a continuació, podran sol·licitar l’equivalència per matèries acadèmiques superades i se’ls expedirà la certificació de caràcter oficial corresponent:

a) Acreditació d’haver superat les matèries, mòduls, àmbits o unitats formatives relacionades en l’annex II de l’Ordre 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, així com la certificació de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

b) Acreditació emesa per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme acreditat oficialment, i en el cas de Llengua Estrangera, per l’Escola Oficial d’Idiomes o entitats acreditades oficialment d’haver superat:

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística A2 o superior, per a la prova de nivell competencial 2.

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística B1 o superior, per a la prova de nivell competencial 3.

Model de sol·licitud de certificació de competències clau per equivalència amb matèries acadèmiques superades (art. 11 Ordre 16/2017)

Sol·licitud d’inclusió, en el registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, de les Competències Clau superades en altres Comunitats Autònomes

Les persones que hagen superat alguna competència clau en una altra comunitat autònoma, podran sol·licitar la seua inscripció en el Registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, sempre que les hagen superades a través de proves convocades pel servei públic de la comunitat autònoma corresponent.

Les persones interessades, hauran de presentar una sol·licitud en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’haurà de dirigir a la Subdirecció General de Formació Professional per a l’Ocupació.

Model de sol·licitud d’inclusió, en el Registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, de les competències clau superades en altres comunitats autònomes.

Què puc fer si tinc algun dubte?

Per a qualsevol dubte sobre les competències clau, envia’ns un correu electrònic a labora_competenciesclau@gva.es. Per favor, indica en el teu correu el nom i un número de telèfon de contacte.

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors