Convocatòria Beques ERASMUS+ 2023

Comença el procés per a participar en els següents projectes: 

PROJECTE 2023-1-ES01-KA121-VET-000133248 

(Mobilitat Erasmus ALUMNOS) 

Dirigit at odo l’alumnat que curse actualment 2n CFGM de SMR (Família Informàtica)  i 2n CFGM de IEA (Família Electricitat).

Documentació a aportar:

  • Currículum en Inglés (en Europass) 
  • Carta de motivació en Inglés 
  • Certificats d’idiomes (si n’hi haguera) 

PROJECTE 2023-1-ES01-KA121-VET-000133121 

(Mobilitat Erasmus PROFESORES) 

Dirigit a:  

Professorat que imparteix classes en CFGM de les famílies professionals d’Informàtica i d’Electricitat. 

Documentació a presentar:

  • Currículum en Inglés (preferentment en Europass) 
  • Carta de motivació en Inglés 
  • Certificat d’idiomes