Assistent taxa 046

Modelo 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l’entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l’escola.
  • Ara bé, després d’efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l’imprés pagat.

Seleccione el tipus de taxa l’imprés del qual desitja generar:

Si en esta pàgina no troba els impresos que desitja generar, consulte en el Portal Tributari, on trobarà altres modalitats disponibles.

Si disposa de Certificat digital ACCV o DNI electrònic, pot utilitzar la ferramenta de Pagament Telemàtic Genèric per a efectuar el pagament de les taxes.

Important: El fet d’obtindre un imprés i pagar una taxa no dóna per si mateix dret a cap servici, títols, etc. Limite’s a obtindre els impresos corresponents a les taxes que haja de pagar, en cas de dubte consulte en el seu centre docente.CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 – VALÈNCIA