Proves accés cicles

Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior venen regulades en l’Orde 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Normativa.

Estes proves es convoquen cada any mitjançant orde de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en la qual s’establix el calendari i altres aspectes específics de les proves.

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior l’any 2024. Normativa.

Calendari

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març de 2024):
 • Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
 • Llistes provisionals d’admesos: 24 d’abril
 • Reclamació llestes provisionals d’admesos: del 24 al 26 d’abril
 • Llistes definitives d’admesos i exclosos: 3 de maig
 • PROVES: 20 i 21 de maig de 2024
 • Llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig
 • Reclamació de llistes provisionals de qualificacions: del 3 al 5 de juny
 • Entrega documentació justificativa d’exempció: del 20  de març al 28 de juny, tots dos inclusivament.
 • Llistes definitives qualificacions: fins al 7 de juny
 • Lliurament de certificats de les proves: del 10 de juny al 28 de juny

Documentació a aportar

 • Sol·licitud d’inscripció (Annex III o IV, segons el Cicle Formatiu)
 • Declaració responsable (Annex V)
 • Presentació de documentació justificativa de la sol·licitud d’exempció (Annex VI o VII, segons el Cicle Formatiu)
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant del pagament realitzat

Amb la finalitat d’evitar desplaçaments, les sol·licituds es podran remetre per correu electrònic al centre 46015733@edu.gva.es des del 20 de març fins al 28 de març.