Matrícula PAU

Passos a seguir:

  • Sol·licita el títol de Batxiller.
  • Matricula’t de les Proves d’Accés a la Universitat.
    • Emplena l’imprés de matrícula en el següent enllaç.
    • Fes el pagament de la matrícula mitjançant transferència bancària. En la taula tens el compte bancari i les dades que has de posar.
    • Porta a secretaria la sol·licitud emplenada, fotocòpia del DNI i el justificant del pagament realitzat del 20 al 24 de maig en convocatòria ordinària i del 17 al 20 de juny en convocatòria extraordinària.
IBAN:
CONCEPTE:Nom, cognoms i NIF/NIE de l’alumne/a . 
IMPORT:
Matrícula ordinària78,20 €
Família nombrosa39,10 €
Família nombrosa especial0,00 €
Família monoparental general39,10 €
Matrícula d’Honor Batxiller0,00 €

Les proves de les PAU (EBAU) es realitzaran els dies 4, 5 i 6 de juny en primera convocatòria. La convocatòria extraordinària es realitzarà els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2024.

Calendari PAU

Més informació sobre PAU