Pèrdua d’escolaritat

  • El Consell Escolar del centre ha establit (CE de 15/04/2011) que l'alumnat oficial perda l'escolaritat per la no assistència a classe a partir de 12 faltes injustificades.
  • La no assistència a classe per motius injustificats i, per tant, la pèrdua d'escolaritat, comportarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, encara que l'alumnat conserva sempre el dret a les proves finals i extraordinàries.

En qualsevol cas, aquest alumnat no serà considerat com a alumnat oficial del curs anterior i es matricularà al final del procés de matrícula sempre que queden places lliures.