Prova de Classificació (abans, prova de nivell)

Abans de matricular-se en una EOI, ha de tindre en compte el següent:

 • Per a inscriure's en qualsevol nivell que no siga 1A2, ha d'acreditar el curs o nivell anterior mitjançant un certificat: de notes de Batxillerat (no d'un grau), d'una altra EOI, d'una altra entitat o similars. Ací pot consultar la llista de certificacions reconegudes.
 • Si fa temps que no ha estat en contacte amb l'idioma i prefereix actualitzar coneixements, pot inscriure's en el curs anterior al que tinga acreditat.
 • Si té coneixements de l'idioma però no els pot acreditar de cap manera, hauria de fer una prova de classificació.

Les proves de classificació són presencials, en l'EOI de Quart de Poblet, habitualment tenen lloc al juny i setembre  i cal inscriure's prèviament. Tota la informació sobre aquest tema es publica amb la deguda antelació en aquesta pàgina web.

Si bé el resultat d'una prova de classificació indica que vosté pot cursar eixe nivell, no implica que automàticament tinga el curs anterior a eixe nivell aprovat.

Formulari inscripció prova de classificació ANGLÉS juny 2024

Emplene aquest formulari per a inscriure's en la prova extraordinària de classificació d'anglés de juny 2024. Al final d'aquest, haurà d'adjuntar la documentació sol·licitada en format PDF: la taxa (Imprés 046), el justificant de pagament d'aquesta, i la documentació que acredite el dret a bonificació o exempció, si escau. La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / Rellene este formulario para inscribirse en la prueba de clasificación de inglés de junio 2024. Al final del mismo, deberá adjuntar la documentación solicitada en formato PDF: la tasa (Impreso 046), el justificante de pago de la misma, y la documentación que acredite el derecho a bonificación o exención, si procede. La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.

Cognoms /Apellidos(Requerit)
Nom / Nombre(Requerit)
Deixeu anar els fitxers aquí o
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
  La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.
  Deixeu anar els fitxers aquí o
  Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
   La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.
   Deixeu anar els fitxers aquí o
   Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.

    Formulari inscripció prova de classificació VALENCIÀ juny 2024

    Emplene aquest formulari per a inscriure's en la prova extraordinària de classificació de valencià de juny 2024. Al final d'aquest, haurà d'adjuntar la documentació sol·licitada en format PDF: la taxa (Imprés 046), el justificant de pagament d'aquesta, i la documentació que acredite el dret a bonificació o exempció, si escau. La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / Rellene este formulario para inscribirse en la prueba de clasificación de valenciano de junio 2024. Al final del mismo, deberá adjuntar la documentación solicitada en formato PDF: la tasa (Impreso 046), el justificante de pago de la misma, y la documentación que acredite el derecho a bonificación o exención, si procede. La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.

    Cognoms /Apellidos(Requerit)
    Nom / Nombre(Requerit)
    Deixeu anar els fitxers aquí o
    Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
     La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.
     Deixeu anar els fitxers aquí o
     Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
      La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.
      Deixeu anar els fitxers aquí o
      Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.

       Formulari inscripció prova de classificació ALEMANY, FRANCÉS i ITALIÀ juny 2024

       Emplene aquest formulari per a inscriure's en la prova extraordinària de classificació d'alemany, francés i italià de juny 2024. Al final d'aquest, haurà d'adjuntar la documentació sol·licitada en format PDF: la taxa (Imprés 046), el justificant de pagament d'aquesta, i la documentació que acredite el dret a bonificació o exempció, si escau. La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / Rellene este formulario para inscribirse en la prueba de clasificación de alemán, francés y italiano de junio 2024. Al final del mismo, deberá adjuntar la documentación solicitada en formato PDF: la tasa (Impreso 046), el justificante de pago de la misma, y la documentación que acredite el derecho a bonificación o exención, si procede. La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.

       Cognoms /Apellidos(Requerit)
       Nom / Nombre(Requerit)
       Deixeu anar els fitxers aquí o
       Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
        La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.
        Deixeu anar els fitxers aquí o
        Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
         La numeració del 046 i del justificant de pagament han de coincidir. / La numeración del 046 y del justificante de pago deben coincidir.
         Deixeu anar els fitxers aquí o
         Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.