Francés

Contacta amb el departament de francés

No per a consultes sobre matrícula, només per a dubtes acadèmics / No para consultas sobre matrícula, solo para dudas académicas

Programació didàctica i bibliografia

Programació didàctica 2022-2023 (es publicarà més endavant)

Llibres de text curs 2022-2023

Sites internet recommandés

Blog du cours d'Anita