Horaris i grups 2024-2025

En l'EOI de Quart s'ofereix docència en els següents idiomes i nivells:

A2

B1

B2

C1

C2

Alemany

Francés

Anglés

Italià

*

*

Valencià

*

*

Cada nivell consta de dos cursos acadèmics, a excepció d'aquells amb l'asterisc, que consten d'un.

Horaris i grups 2024-2025 CURSOS COMPLEMENTARIS (práctica oral) (es publicaran al setembre)

Horaris atenció al alumnat 2024-2025 (es publicaran al llarg del mes de octubre)