Renúncia a la matrícula

Renúncies del curs 2020-2021: llistat definitiu

Segons el DOGV 5706 del 19/02/2008, l'alumnat podrà sol·licitar en el centre la renúncia de matrícula. Les renúncies no computaran a l'efecte de permanència en el curs o nivell corresponent (convocatòries). No obstant això, a l'efecte de matrícula, existeixen dos tipus de renúncia.

Tipus i períodes de renúncia

  1. Justificada (Presentació de sol·licitud fins al 24 de març de 2021). El dia 26 de març de 2021 es publicarà un llistat provisional de les renúncies considerades justificades. Els alumnes tindran després un breu termini per a presentar al·legacions (des del 26 fins al 30 de març de 2021, tots dos inclosos). El llistat definitiu es publicarà l'1 d'abril de 2021. En cas de ser acceptada com a renúncia justificada per la Comissió de Convivència del Consell Escolar, els alumnes podran continuar els seus estudis en el curs següent i es matricularan el mes de setembre sense necessitat de sotmetre's de nou al procés de preinscripció (en els casos que el requerisquen). No obstant això, la matrícula estarà subjecta a l'existència de places vacants.
  2. No justificada (Presentació de sol·licitud fins al 29 de gener de 2021). Els alumnes amb renúncia no justificada hauran de sotmetre's de nou al procés d'admissió, és a dir, s'hauran d'inscriure (en els idiomes i nivells que el requerisquen) i la matrícula estarà subjecta a l'existència de places vacants.

No s'acceptaran renúncies per correu electrònic ni per telèfon.

Quins documents necessite?

L'imprés de sol·licitud de Renúncia a la Matrícula.

Cal pagar alguna taxa?

No. Només emplenar la sol·licitud i entregar-la en la Secretaria de l'Escola, això sí, dins del període de renúncia establit cada curs.

Pot entregar-la una altra persona per mi?

Sí, sempre que porte una autorització (pot descarregar-se un model d'autorització) i una fotocòpia del seu DNI.

Puc enviar-la per correu electrònic?

No. Les renúncies cal entregar-les en la Secretaria del centre. Per favor consulten l'horari d'atenció d'aquesta.

NB: Renúncia i anul·lació de matrícula no són el mateix. L'anul·lació sol es pot fer durant el període de matrícula sempre que no s'haja assistit a classe. Per a la renúncia hi ha uns terminis.

D'entre aquests dos supòsits, només és possible sol·licitar devolució de taxes si ha anul·lat la matrícula, no si ha fet una renúncia.