Llistes DEFINITIVES d’admesos als exàmens de certificació (PUC)

Les llistes de convocatòria als exàmens orals es publicaran dins de la primera quinzena d’abril. Cal tindre en compte que la convocatòria oral pot ser anterior a l’examen escrit.

Anglés B1Francés B1Valencià B1
Anglés B2Francés B2Valencià B2
Anglés C1Valencià C1
Anglés C2Valencià C2