Etapes

ETAPES

SECUNDÀRIA

Nucli de convivència groc

13-16 anys

SECUNDÀRIA A

SECUNDÀRIA B

TVA

16-21 anys

Nucli de convivència magenta

TVA 1 - TVA 2 - TVA 3 - TVA 4

Nucli de convivència cian

TVA 5 - TVA 6 - TVA 7

PFQB

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

 

Operacions auxiliars de servicis administratius i generals

> 16 anys