Equip Multidisciplinari

EQUIP MULTIDISCIPLINARI CURS 2022/2023

EQUIP DIRECTIU, ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ALTRES

DIRECCIÓ

EMILIO RUIZ (PT)  03020678@edu.gva.es

DIRECCIÓ D'ESTUDIS
SECRETARIA
ORIENTACIÓ I TTSS
INFERMERIA

ETAPA DE SECUNDÀRIA

SECUNDÀRIA A

ANA POVEDA (PT-Tutora)  am.poveda@edu.gva.es

AMPARO OLIVER (Educadora)  a.oliver@edu.gva.es

SECUNDÀRIA B
ESPECIALISTES

ETAPA DE PFQB

ADMINISTRACIÓ

EVA MARINA MURILLO (PTFP-Tutora) e.murillomengual@edu.gva.es

PILAR MORA (PT)  p.mora@edu.gva.es

NETEJA

ETAPA DE  TVA (nucli estable de convivència magenta)

TVA 1

MARÍA JESÚS MOTOS (PT-Tutora)  mj.motos@edu.gva.es

L (Educadora) @edu.gva.es

TVA 2
TVA 3
TVA 4
TVA 5
TVA 6
TVA 7
ESPECIALISTES