TALLER 3: EL PERIODISME

La vessant periodística de Didín Puig és segurament la més important i prolífera durant la seua vida. Per això cal ressaltar-la i esdevé prioritària alhora d’entendre la seua figura i què significà per a la cultura i els valors de llibertat i democràcia al País Valencià. A través de plantilles de portades periodístiques l’alumnat haurà de confeccionar per grups de màxim sis persones una portada de diari de la data que decidisquen i consensuen. Hauran de buscar informació sobre aquell dia i fer-la: mentre que a la plana davantera es situaria la portada com a tal, darrere caldria desenvolupar una notícia del dia. Aquest treball es faria mitjançant planxes i material ja preparat per a l’ocasió.

Objectius:

 • Aprendre a redactar una notícia amb les seues parts i els elements i registre.
 • Crear una portada de diari basant-se en una data elegida de la història i saber-ne mésal respecte de què va passar durant aquell periode.
 • Saber la importància que ha tingut al llarg de la història contemporània el periodisme iaprendre a diferenciar entre notícies i fake news basant-se en casos reals i actuals.

Cursos curriculars:

Primària: Valencià, Plàstica, Ciències Socials, Coneixement del Medi
ESO: Valencià, Geografia i Història, Valors ètics, Educació plàstica
Batxillerat: Educació plàstica, Història del món contemporani, Història d'Espanya
Altres: Escola d'Adults, Cursos CEFIRE...

Descripció de l'activitat:

 • Audiovisual i Exposició
 • Visita guiada per la localitat de Benimodo
 • Taller didàctic: Creació d’una portada de diari i d’una notícia:
  En grups de màxim sis persones l’alumnat haurà de fer gràcies a la planxa i al disseny d’una plantilla amb la portada d’un diari un llistat de notícies seguint les directrius establertes i treballades prèviament a l’aula. Hauran de consensuar una data de la història recent (segle XX) i buscar informació sobre aquell dia, ressaltant a la portada les notícies que més interessants troben i redactant una notícia a la part inferior del cartró-ploma seguint els registres periodistics corresponents. En cas de que l’alumnat ho desitge, també es pot dur a terme una notícia inventada bé sobre el seu centre educatiu, bé sobre la seua realitat més pròxima (municipi, notícia que li agradaria veure publicada...).

TALLER 2: L’ESCRIPTURA

Uns dels aspectes més importants a conèixer de Didín Puig més enllà de l’amor per les noves generacions i la seua vessant cultural, és la qüestió de l’escriptura durant la seua vida. Per això, en aquest taller s’intenta posar de relleu els materials que emprava per poder realitzar aquesta tasca: escriure. L’alumnat haurà de crear una llibreta cassolana amb dissenys exclusius creats per il·lustradores i il·lustradors professionals del País Valencià. Se’ls farà saber les pautes a seguir i amb paper reciclat provinent d’associacions en favor de la integració de persones amb diversitat funcional hauran de confeccionar-la individualment, comptant amb tot el material necessari per a la seua realització. Els dissenys creats per a l’ocasió contenen frases de Didín Puig extretes tant dels seus llibres com de les entrevistes que va fer al llarg de la seua vida.

Objectius:

 • Aprendre la importància de l’escriptura al llarg de la història per comunicar-se i relacionar-se amb altres agents socials.
 • Analitzar la figura de l’agent cultural i de la importància que té la cultura en la nostra història, així com els valors que representa Didín Puig.
 • Elaborar material que ens faça pensar i reflexionar no solament en la importància de l’escriptura i l’aprenentatge cultural sinó també treballar la reutilització de materials en un moment d’emergència climàtica com l’actual.

Cursos curriculars:

Primària: Valencià, Plàstica, Ciències Socials, Coneixement del Medi
ESO: Valencià, Geografia i Història, Valors ètics, Educació plàstica
Batxillerat: Educació plàstica, Història del món contemporani, Història d'Espanya
Altres: Escola d'Adults, Cursos CEFIRE...

Descripció de l'activitat:

 • Audiovisual i Exposició
 • Visita guiada per la localitat de Benimodo
 • Taller didàctic: Creació de les llibretes:
  De manera individual l’alumnat haurà de fer gràcies a la planxa i als dissenys elaborats per a l’ocasió una llibreta. Per poder fer-la es comptarà amb material creat exclusivament per a l’activitat com ara encunys, il·lustracions, imatges i tints. Aquesta llibreta està feta amb material 100% reciclat i creat i proporcionat pel Centre Ocupacional de Xàtiva ASPROMIVISE, que treballen amb gent amb diversitat funcional. Per tant, estem parlat d’un taller amb una clara funció no solament educativa i cívica sinó també social. El paper, fet de fibres naturals serà utilitzat tant a la portada com a les pàgines de l’interior de la llibreta, la qual podran decorar amb les il·lustracions abans mencionades i amb tot el material disponible a l’aula.

Taller: Passejant amb Didín!

A partir dels dissenys elaborats per a l’ocasió per reconeguts professionals del món de la cultura, l’alumnat ha de dur a terme la creació d’unes il·lustracions artístiques amb frases de Didín Puig per així poder entendre millor el context històric que es tractarà durant la visita a l’Aula Didàctica. A través d’aquest coneixement personal de la figura de Didín es poden realitzar diferents aprenentatges sobre la història del segle XX tant al País Valencià com a l’estat. Aquest treball artístic elaborat per grups sobre cartró- ploma de tamany considerat pot ser exposat als centres educatius respectius per conscienciar en uns nous valors democràtics, de cooperació i de pau i aprendre’n més sobre el moviment cívic, social i cultural valencià del segle XX.

Objectius:

 • Elaboració de material treballat de manera cooperativa que ajude a entendre el contextdel País Valencià del segle XX.
 • Conèixer els fets i esdeveniments principals del segle XX estatal així com els movimentscontraculturals i de defensa dels drets humans i antifranquistes.
 • Aprendre l’ús de tècniques artístiques per realitzar dissenys i il·lustracions ambmissatges propositius dintre d’un context històric concret.

Cursos curriculars:

Primària: Valencià, Plàstica, Ciències Socials, Coneixement del Medi
ESO: Valencià, Geografia i Història, Valors ètics, Educació plàstica
Batxillerat: Educació plàstica, Història del món contemporani, Història d'Espanya
Altres: Escola d'Adults, Cursos CEFIRE...

Descripció de l'activitat:

 • Audiovisual i Exposició
 • Visita guiada per la localitat de Benimodo
 • Taller didàctic: Elaboració de cartelleria relacionada amb la memòria i la llibertat:
  Per grups de màxim quatre persones hauran de fer gràcies a la planxa i als dissenys elaborats per a l’ocasió cartelleria derivada de frases extretes tant de les obres escrites de Didín com de diferents entrevistes per decorar l’aula o els corredors del centre educatiu amb missatges propositius i de valors i respecte dels drets humans. Per poder realitzar-ho comptarà l’alumnat amb tot el material necessari: colors, pintures, cartrolines, dissenys, fustes, esponges, pinzells...Les il·lustracions queden a l’abast de l’alumnat per a la seua lliure interpretació i, en cas de que done temps, es podran fer diferents dissenys a més de per a l’aula i la seua decoració, per al propi alumnat.