Taller: Passejant amb Didín!

A partir dels dissenys elaborats per a l’ocasió per reconeguts professionals del món de la cultura, l’alumnat ha de dur a terme la creació d’unes il·lustracions artístiques amb frases de Didín Puig per així poder entendre millor el context històric que es tractarà durant la visita a l’Aula Didàctica. A través d’aquest coneixement personal de la figura de Didín es poden realitzar diferents aprenentatges sobre la història del segle XX tant al País Valencià com a l’estat. Aquest treball artístic elaborat per grups sobre cartró- ploma de tamany considerat pot ser exposat als centres educatius respectius per conscienciar en uns nous valors democràtics, de cooperació i de pau i aprendre’n més sobre el moviment cívic, social i cultural valencià del segle XX.

Objectius:

  • Elaboració de material treballat de manera cooperativa que ajude a entendre el contextdel País Valencià del segle XX.
  • Conèixer els fets i esdeveniments principals del segle XX estatal així com els movimentscontraculturals i de defensa dels drets humans i antifranquistes.
  • Aprendre l’ús de tècniques artístiques per realitzar dissenys i il·lustracions ambmissatges propositius dintre d’un context històric concret.

Cursos curriculars:

Primària: Valencià, Plàstica, Ciències Socials, Coneixement del Medi
ESO: Valencià, Geografia i Història, Valors ètics, Educació plàstica
Batxillerat: Educació plàstica, Història del món contemporani, Història d'Espanya
Altres: Escola d'Adults, Cursos CEFIRE...

Descripció de l'activitat:

  • Audiovisual i Exposició
  • Visita guiada per la localitat de Benimodo
  • Taller didàctic: Elaboració de cartelleria relacionada amb la memòria i la llibertat:
    Per grups de màxim quatre persones hauran de fer gràcies a la planxa i als dissenys elaborats per a l’ocasió cartelleria derivada de frases extretes tant de les obres escrites de Didín com de diferents entrevistes per decorar l’aula o els corredors del centre educatiu amb missatges propositius i de valors i respecte dels drets humans. Per poder realitzar-ho comptarà l’alumnat amb tot el material necessari: colors, pintures, cartrolines, dissenys, fustes, esponges, pinzells...Les il·lustracions queden a l’abast de l’alumnat per a la seua lliure interpretació i, en cas de que done temps, es podran fer diferents dissenys a més de per a l’aula i la seua decoració, per al propi alumnat.