Matrícula curs 2023 – 2024

CALENDARI DE MATRÍCULA

ENSENYAMENTS ELEMENTALSPresencial: 4 – 7 JULIOL – 9.00 – 13.30
Telemàtica: 4 – 9 JULIOL
ENSENYAMENTS PROFESSIONALSPresencial: 10 – 14 JULIOL – 9.00 – 13.30
Telemàtica: 10 – 16 JULIOL

Confecció i adjudicació d’horaris: la matrícula és independent de l’adjudicació d’horaris. Aquesta es realitzarà, igual que el curs passat, mitjançant un qüestionari que s’habilitarà pròximament.