Oferta educativa

ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA

Especialitats i assignatures impartides en els Ensenyaments Elementals de Música en el CPM «Guitarrista José Tomás»

EspecialitatsAssignatures impartides
Arpa
Clarinet
Clau
Contrabaix
Fagot
Flauta travessera
Guitarra
Instruments de pua
Oboé
Percussió
Piano
Saxofon
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel
Instrument
Llenguatge musical
Cor
Conjunt

DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM ENSENYAMENTS ELEMENTALS PER A TOTES LES ESPECIALITATS

CURSASSIGNATURESHORES LECTIVES SETMANALS
Instrument1 h
Llenguatge Musical2 h repartides en 2 dies (1h cada dia)
Cor1h
Instrument1 h
Llenguatge Musical2 h repartides en 2 dies (1h cada dia)
Cor1h
Instrument1 h
Conjunt1h
Llenguatge Musical2 h repartides en 2 dies (1h cada dia)
Cor1h
Instrument1 h
Conjunt1h
Llenguatge Musical2 h repartides en 2 dies (1h cada dia)
Cor1h
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

Especialitats i assignatures impartides en els Ensenyaments Professionals de Música en el CPM «Guitarrista José Tomás»

EspecialitatsAssignatures impartides
Arpa
Cant
Clarinet
Clau
Contrabaix
Fagot
Flauta travessera
Guitarra
Instruments de pua
Oboé
Òrgan
Percussió
Piano
Saxofon
Trombó
Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel
Instrument
Acompanyament
Anàlisi
Harmonia
Banda
Conjunt
Cor
Història de la música
Llenguatge musical
Música de cambra
Orquestra
Piano complementari
Idiomes aplicats a cant: Italià – Francés – Alemany
Assignatures optatives:
Complement Coral
Complement pianístic
Creativitat
Cultura àudio visual
Direcció simfònic-coral
Estètica
Fonaments de composició
Informàtica musical

DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM ENSENYAMENTS PROFESSIONALS SEGONS L’ESPECIALITAT CURSADA

PIANO, ÒRGAN, CLAU

CURSASSIGNATURESHORES LECTIVES SETMANALS
Instrument1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Instrument1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Cor2 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Cor2 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Acompanyament2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Acompanyament2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.

GUITARRA

CURSASSIGNATURES/HORES LECTIVES SETMANALS
Instrument1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.

Instrument1 h.
Piano Complementari30 min
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Cor2 h.
Piano Complementari30 min
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Cor2 h.
Piano Complementari30 min
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Acompanyament2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Acompanyament2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.

ARPA

CURSASSIGNATURESHORES LECTIVES SETMANALS
Instrument1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Instrument1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Orquestra / Conjunt2 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Orquestra / Conjunt2 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Orquestra / Conjunt2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Orquestra / Conjunt2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.

INSTRUMENTS DE CORDA, VENT I PERCUSSIÓ

CURSASSIGNATURESHORES LECTIVES SETMANALS
Instrument1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Orquestra /Banda2 h.
Instrument1 h.
Piano Complementari30 min
Llenguatge Musical2 h.
Orquestra /Banda2 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Orquestra /Banda2 h.
Piano Complementari30 min
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Orquestra /Banda2 h.
Piano Complementari30 min
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Orquestra / Banda2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.
Instrument1 h.
Música de Cambra1 h.
Orquestra / Banda2 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Assignatura Optativa1,5 h.

CANT

CURSASSIGNATURESHORES LECTIVES SETMANALS
Veu1 h.
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Idioma aplicat: Italià2h.
Veu1 h.
Piano Complementari30 min
Llenguatge Musical2 h.
Conjunt1 h.
Idioma aplicat: Italià2h.
Veu1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Cor2 h.
Piano Complementari30 min
Idioma aplicat: Alemany2h.
Veu1 h.
Música de Cambra1 h.
Harmonia2 h.
Cor2 h.
Piano Complementari30 min
Idioma aplicat: Alemany2h.
Veu1 h.
Música de Cambra1 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Idioma aplicat: Francés2h.
Assignatura Optativa1,5 h.
Veu1 h.
Música de Cambra1 h.
Anàlisi2 h.
Història de la Música2 h.
Idioma aplicat: Francés2h.
Assignatura Optativa1,5 h.