La nostra història

Per a conéixer l’origen del Conservatori Professional de Música «Guitarrista José Tomás» es necessari remuntar-se a mitjan segle XX. Com indica Ana Mª Flori, en 1957 la Caixa d’Estalvis del Sud-est d’Espanya va aprovar la creació de l’Institut Musical del Sud-est. Aquest nou Institut va tindre gran acolliment a la ciutat, ja que des dels seus inicis va comptar con un important nombre d’alumnes i professors. En 1958, ho centre va passar a denominar-se Institut Musical «Óscar Esplá», con el beneplàcit del compositor alacantí.

En 1960, el mateix Òscar Esplà (1886-1976) va ser nomenat director de la institució, qui va convocar les primeres oposicions per al professorat. En aquestes proves, van aconseguir plaça, entre altres, Jaime Mas Porcel (piano), Josefina Salvador (violí) o José Tomás (guitarra). Poc després, el 21 de desembre de 1962, un Decret del Ministeri d’Educació va concedir al Centre el grau de Conservatori Professional, la qual cosa va suposar que l’Institut podia expedir titulacions oficials. 

El següent gran canvi va succeir en 1974, quan el Consell de Ministres va aprovar un Decret en el qual es concedia validesa als ensenyaments de Grau Superior en l’Institut. La conseqüència va ser la massiva inscripció d’alumnat, la qual cosa va fer que la Caixa d’Estalvis haguera de condicionar l’edifici de la calle Sant Ferran. Pocs anys després, en 1981, el Conservatori va passar a l’Administració de l’Estat. La plantilla del professorat va ser ampliada, es van afegir noves especialitats i un any després es van celebrar oposicions con la fi de seleccionar el nou professorat.

Fins a aqueix moment, el Conservatori, com tots els de l’Estat, havia estat proporcionant formació musical a l’alumnat des de l’inicie dels estudis fins al Grau Superior. Això va canviar en 1999, quan, en compliment del que establia la llavors vigent LOGSE, el Govern Valencià va desdoblegar el Conservatori en dos centres (Decret 24/1999). Així, el Conservatori Superior de Música «Òscar Esplà», con sede en l’edifici de la Muntanya Tossal, va passar a impartir en exclusiva els Ensenyaments Superiores de Música. Simultàniament, es crea el nou Conservatori Professional de Música d’Alacant, con sede en l’històric edifici del Carrer Sant Ferran Nº 30, encarregat d’impartir els Ensenyaments Elementals i Professionals de Música. Posteriorment, aquest centre adopta la denominació de Conservatori Professional de Música «Guitarrista José Tomás».

Hui dia, el Conservatori Professional de Música «Guitarrista José Tomás» s’ha convertit en una important institució del panorama cultural alacantí, i compta con una plantilla superior a setanta professors per a donar resposta a les necessitats educatives de les seues més de sis-cents alumnes. Així mateix, organitza anualment cicles de concerts en col·laboració con les principals institucions musicals de la ciutat (ADDA, MUBAG, Banda Simfònica Municipal, etc.); ha participat en el programa d’intercanvi de la UE Erasmus+ con projectes com a« Notes of Europe (NOE)», i molts dels alumnes que han finalitzat els seus estudis en el Conservatori prossegueixen la seua formació musical en centres superiores de tota Europa.

Eduardo Molero Illán
Musicólgo i professor de Clarinet del CPM «Guitarrista José Tomás»

Històric dels directores del Conservatori

Sr. Ricardo Ruiz Baquero 1957 – 1960

Sr. Óscar Esplá i Triay 1960 – 1976

Sr. Gerardo Pérez Busquier 1976 – 1981

Sr. Vicente Perelló Doménech 1981 – 1985

Sra. Josefina Salvador Segarra 1985 – 1986

Sr. José Vicente Cervera Tortonda 1986 – 1987

Sr. Jesús Mula Martínez 1987 – 1992

Sra. Sara Guarinos Buades 1992 – 1993

Sra. María Consuelo Giner Tormo 1993 – 2001

Sr. Ángel Casero Alcanyís 2001 – 2021

Sr. Miguel José García Sala 2021 – actualitat

QUI VA SER JOSÉ TOMÁS?

José Tomás Pérez Sellés (26/08/1934-07/08/2001), guitarrista i pedagog alacantí, va realitzar els seus estudis musicals con Óscar Esplá, transcrivint més endavant per a guitarra la seua obra «Llevant», descobrint la «Sonata» (única obra d’Esplá per a guitarra) i sent durant dues dècades companys en el Conservatori d’Alacant, que portava el número precisament «Óscar Esplá».

Comença els estudis de guitarra com a autodidacta; els prossegueix con Regino Sainz de la Maça a Madrid, on coneix a Alirio Díaz qui li recomana freqüentar els cursos d’Andrés Segòvia a Siena. Reprén la seua formació con Segòvia en «Música en Compostela» en 1958 i 1959.

També rep els ensenyaments d’Emilio Pujol. En 1961 fam ho premie «Andrés Segòvia» el Concurs d’Orense.  Des de llavors es dedica sobretot a l’ensenyament, instal·lat a la seua ciutat natal, on dirigeix la càtedra de guitarra en el Conservatori «Óscar Esplá»; reemplaça a Andrés Segòvia en «Música en Compostela» des de 1964 fins a finalitzar la dècada dels setanta; i es constantment sol·licitat per a dirigir cursos i «stages» en tota Europa, Amèrica, Oriente Mitjà, el Japó, Filipines, etc.

Com a concertista, posseïa un envejable so i gran correcció interpretativa, però es principalment en el terreny pedagògic on cal ressaltar la seua valuosíssima aportació al món guitarrístico: excel·lent professor, pragmàtic, erudit i alhora humil, els seus cursos eren buscats por tots els guitarristes, i a la seua residència alacantina arribaven sense parar executants de tot el món sol·licitant la seua adreça i el seu consell.

El Conservatori Professional de Música d’Alacant va adoptar el número de «Guitarrista José Tomás» com a homenatge a l’insigne músic alacantí.

En el següent vídeo, publicada por la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, Marco Smaili, alumne de José Tomás i actual professor de Guitarra del Conservatori, ressenya la figura d’aquest gran guitarrista:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2FWWW.FACEBOOK.COM%2FALICANTECULTURA.ES%2Fvideos%2F685899882125003%2F&xou_text=false&width=560