AUTORITZACIÓ PROVES D’INGRÉS/ACCÉS

S’obri el termini per a sol·licitar autorització per a la realització de les proves d’ingrés i/o accés per a aspirants que tenen edat menor o major a l’ordinària.

Els ensenyaments elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. Ho inicie dels ensenyaments elementals con menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional

Els ensenyaments professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. Ho inicie dels ensenyaments professionals con menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

L’accés con edat inferior/superior a l’ordinària requerix l’autorització del Consell Escolar.

TERMINI DE SOL·LICITUD: des de l’1 de febrer de 2024 fins al 30 d’abril de 2024

Punxa ací per a més informació sobre el tràmit