ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Consell_Escolar_cartell_VAL_50x70_3mmsang

 

 

El pròxim 18 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació.

Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

 

Si vols presentar-te com a candidat tens de plaç fins al 3 de novembre per a fer la teua candidatura envian un correu al centre (03010417@gva.es) adjuntant l’annex següent:

CANDIDATURA FAMÍLIES

 

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://ceice.gva.es/es/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR

El próximo 23 de noviembre se celebran las elecciones a consejos escolares en los centros educativos. Familias, alumnado y personal de los centros educativos estan convocados a votar para elegria a las personas que representaran la voz de la comunidad educativa en este órgano de gobierno.

Como sabéis, los consejos escolares participan en las decisiones y proyectos más trascendentales que afectan a la comunidad educativa como por ejemplo: la Comisión de selección del director/a, el Plan Específico de organización de la jornada escolar, el plan de actuaciones para la mejora, el programa plurilingüe e intercultural, el plan de conviencia, el plan educativo del comedor escolar, etc. Por eso, este proceso electoral representa un reto y una oportunidad para contribuir a la mejora de la calidad de la educación.

Ahora es el momento en que podemos decidir y diseñar escenarios igualitarios y llenos de oportunidades para el alumnado. Esta participación, además, tiene que ser una decisión responsable y comprometida por parte de todos los miembros de la comunidad educativa porque es así como se garantiza un centro educativo democrático, solidario y plural.

Si quieres presentarte como candidato/a tienes de plazo hasta el 7 de noviembre para hacer tu candidatura enviando un correo al centro (03010417@gva.es) adjuntando el anexo siguiente:
CANDIDATURA FAMILIAS

Podéis encontrar toda la información en el siguiente enlace:
https://ceice.gva.es/es/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres