Ayudas de comedor y transporte 2024-2025

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2024-2025.
Podeu presentar la sol·licitud des del 2 al 12 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2024-2025.
Podéis presentar la solicitud desde el 2 al 12 de julio.

COMEDOR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2024/06/instruccions-AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-PER-AL-CURS-2024-2025.pdf

NOVA SOL·LICITUD MENJADOR / NUEVA SOLICITUD COMEDOR:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/383432176/ANEXO+I_Solicitud+Ayudas+Comedor+Escolar_180491_BI.pdf/ce75e9c8-d0a1-3161-7c1a-0bd05bfd7cd6?t=1719574089627


NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/383432176/Resoluci%C3%B3n+18+de+junio+ayudas+de+comedor_2024_6292.pdf/f3984390-93bd-efeb-9264-6f68c87caa0e?t=1719565137546

TRANSPORTE

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2024/06/instruccions-ajudes-transport-24-25.pdf

NOVA SOL·LICITUD TRANSPORT / NUEVA SOLICITUD TRANSPORTE:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/383432176/ANEXO+I_Solicitud+Transporte_18598_BI.pdf/64c85cfa-c852-18fc-0ac6-c08989672715?t=1719574293227


NORMATIVA: https://ceice.gva.es/documents/162640666/383432176/Resoluci%C3%B3n+de+25+de+junio+de+ayudas+individuales+de+transporte_2024_6293.pdf/51c95aea-299b-beb1-adfd-390ff313f7dd?t=1719565580710

IMPORTANT: S’ha de presentar el certificat de l’Ajuntament acreditant la distància des del domicili fins al centre escolar i les dues últimes factures d’aigua o llum.
IMPORTANTE: Se tiene que presentar el certificado del Ayuntamiento acreditando la distancia desde el domicilio hasta el centro escolar y las dos últimas facturas de agua o luz.

Podeu fer entrega dels esborranys o noves sol·licituds en el següent horari:
Podéis entregar los borradores o nuevas solicitudes en el siguiente horario: