Ràdio Ramiro FM

A l’inici del curs 17-18, la cap d’estudis del centre proposa als cursos als quals no els toca fer teatre en eixe curs, l’opció de treballar la ràdio a l’hora reservada per a la producció de textos.

Així doncs al grup de 3rB s’inicià un taller d’aproximació a la ràdio que esdevingué en dos productes finals: un programa de ràdio al finalitzar tercer de primària i una obra teatral basada en dita experiència al finalitzar quart.

 

Quin va ser el procés?

A l’inici del curs es va triar el nom de la ràdio del centre després de diferents propostes de les aules participants del taller de ràdio, sent elegit el de RÀDIO RAMIRO FM.

Per part de 3rB i coincidint amb les experiències sobre ciència que també se inicia en eixe moment, l’alumnat de l’aula va triarí el nom de EL LABORATORI

Entenien el seu programa com una experiència en la que les seues diferents propostes o aportacions es transformaven, a partir del treball diari i el debat constant, en un producte diferent, com quan al laboratori es someten diferents substàncies a diversos processos de transformació per obtenir un nou producte.

El treball diari a l’aula de 3rB s’inicià amb algunes activitats de motivació per despertar l'interès entre l’alumnat. Seguit s'estengueren els conceptes de ràdio i mitjans de comunicació de masses per continuar amb l’estructura d’una emissora de ràdio i la d’un programa concret.

Arribat a aquest punt, l’alumnat comença a dissenyar l’estructura del seu programa  a partir de les propostes i el debat dels diferents grups a l’aula. A més a més, s'acorda que cada grup treballe un espai i un rol del programa i que aquests rotarien en cada nova edició. D’aquesta forma tots els alumnes assumeixen tots els rols al finalitzar els diversos programes sent presentadors, reporters esportius o de notícies en general, investigadors de temes d’actualitat, entrevistadors…

Una vegada dissenyada l’estructura del programa i fet el repartiment dels diferents rols, cada grup confecciona el text del seu espai després de consensuar tots els apartats i realitzar diverses investigacions, si calien.

Amb la correcció dels textos, cada grup practica la interpretació del seu text de forma oral abans de passar a la gravació lectura en veu alta i la posterior edició del programa, aquesta última acció per part del tutor.

L’experiència d’aquest taller de ràdio fou tant motivant i formadora que a principis del següent curs, 4t de primària, encara tornavem a gravar algunes pistes per millorar-les i, a més a més, produïrem entre tots i totes un nou text teatral basat en aquesta iniciativa després de treballar a l'aula el concepte de teatre i la pròpia tipologia de text.

Per altra banda, al curs 20-21, als quatre estudis de gravació de Ràdio Ramiro FM, 4tA, 4tB i 4tC i AL, es graven els programes de LA RENTADORA, nom del programa elegit per aquest curs, on totes les accions desenvolupades al llarg del curs, patien una bona neteja a 1000 revolucions per obtenir quatre programes: inicial, primer, segon i tercer trimestre,  programes originals i frescos.

Al curs 21 - 22 sorgeixen tres propostes des de l’aula d’Audició i Llenguatge: 

1ª El calaix dels contes, amb gravacions de contes de producció pròpia de l’alumnat, molts presentats al concurs Sambori. 

2n Programa de segon “LA PEONZA” presentat al segon concurs de Podcast de Radio Nacional d’Espanya.

 3r programa d’entrevistes de 5é L'AUTOBÚS XARRADOR.

 

CONCLUSIONS

Podem concloure que tant l’experiència del taller de ràdio com la del taller de teatre han estat molt enriquidores i formatives. 

Que totes dues experiències basades en el descobriment guiat i la resolució de problemes dins del treball per projectes han afavorit la motivació per aprendre i també la de millorar els dominis dels continguts abordats. 

Que la creació de tots dos textos ha estat responsabilitat de l’alumnat on el tutor solament ha fet el rol de guía del procés d'aprenentatge i de la planificació de diferents accions en funció dels avanços del grup-aula.

Que ha esat dinàmica fonamental del procés la realització de propostes, el debat, la presa de decisions, la redacció i correcció del text, així com la lectura i entonació en veu alta a la ràdio i la interpretació i dramatització al teatre.

Que hem descobert veus molt sonores que no sonaven a l’aula i extraordinàries interpretacions en alumnes que no tenen protagonisme en el dia a dia.

Que el reconeixement del treball diari a augmentat la participació i la motivació per aprendre i millorar no sols en aquestes experiències si no en la resta d’àrees.

Aquestes experiències han millorat l’autoestima en tots i cadascun dels participants sent visible, en general, en la resta d’àrees.

I, a més a més, totes aquestes accions han contribuït a cohesionar el grup-classe, és a dir, a sentir-se millor colla, a ser radiofònics, a ser del Ramiro Jover.