EL NOSTRE CENTRE

El CEIP Professor Luis Braille és un col·legi públic dependent de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana que compta amb un equip de professionals de l'educació que treballen per a proporcionar una formació integral a tot l'alumnat ajudant-los a formar-se , a conviure i a sentir la curiositat d'aprendre.

El nostre projecte educatiu advoca per un ensenyament en igualtat que fomenta els valors de convivència i respecte i la utilització de les noves tecnologies així com l'ensenyament en les llengües oficials de la nostra Comunitat Autonoma.

El centre es situa a València en el districte de Zaidia, al costat de l'IES “El Clot”. Institut al qual pertany l'adscripció de l'alumnat que finalitza els seus estudis i passa a la E.S.O.

Actualment s'imparteixen dues etapes: Educació Infantil i Educació Primària. El centre disposa de 6 unitats en Educació Infantil i 12 en Educació Primària, encara que en l'actualitat, i donada la situació provocada pel COVID-19, s'han augmentat en dos les unitats de primària, per a poder desdoblegar els grups, reduint així la ràtio a 17 per cada aula de primer i segon de primària.

Com enguany no podem convidar-vos a entrar al nostre centre per causes de la pandèmia volem ensenyar-vos el nostre centre des d'aquesta finestra virtual.

Si vols conéixer-nos una mica més FEIX CLIC EN EL LOGO DEL NOSTRE COL·LE.