MUSIESCOLA

Musiescola és un projecte col·laboratiu intercentres que neix de la iniciativa de un grup de mestres d'Educació primària que dediquen tots els esforços per dur a terme diverses jornades anuals de convivència musical escolar.

Aquesta experiència té la finalitat de ressaltar la importància de l´Educació Musical per despertar i desenvolupar les facultats humanes i aconseguir així una educació integral. Tenim el desig de donar a conèixer tot el que es pot aconseguir amb alumnat de qualsevol condició social, cultural i nivell acadèmic mitjançant la música. Obrim per fi les portes de les escoles i de les aules de música, i des d'un principi aconseguim treure  les arts al carrer amb propostes educatives musicals diverses. Aquest projecte musical és la conseqüència del treball anual de l'alumnat de centres educatius diversos que no es coneixen a priori, però que compartiran en un mateix lloc les mateixes experiències musicals. En definitiva, pretenem mostrar la tasca que fan els mestres i les mestres de música i el seu alumnat a l'escola cada dia i fer-ho cooperativament i col·laborativament.

Entre les activitats i productes dissenyats podem trobar des de musicals, partitures col·laboratives, improvisacions, mascletades amb objectes i amb el cos, danses, coreografies grupals, percussió corporal, balls acrobàtics, flashmobs, "just dance", "performances", cercaviles, macrobatucades, cants comuns, instrumentacions, acompanyaments, creacions diverses. S'han construït instruments i objectes sonors, s'han creat agrupacions, s'han elaborat i gravat melodies, lletres, cançons, ritmes, escenes musicals i ambients sonors. S'han generat podcasts, tutorials, concursos, editat vídeos, cunyes de ràdio, sirenes musicals i s'han fet homenatges a personalitats representatives de la cultura valenciana. S'ha col·laborat en la Universitat, centres ocupacionals, empreses, Institucions, ONG, agrupacions culturals i musicals.

Sens dubte, aquest projecte ha millorat la qualitat del procés d'ensenyament–aprenentatge, promovent la igualtat d'oportunitats de l'alumnat de manera que tothom pugui desenvolupar les seves capacitats potencials per afrontar amb èxit l'escolaritat des d'un punt de vista inclusiu, assolint una millor qualitat de vida. Musiescola s'ha convertit en un agent socialitzador que contribueix a la integració artística grupal, creant llaços afectius, facilitant la cooperació, el treball en equip, fomentant la socialització i les relacions interpersonals, el treball emocional i en valors, valorant el talent innat, la coeducació, la inclusió, la millora de la convivència, arribant a a crear  altres projectes alternatius i transversals mitjançant el cant, la pràctica instrumental, la creativitat, la improvisació, la dansa, l' expressió corporal en grup i l'art en gene

MUSIE