PROJECTE ALPHYL

A partir d’una investigació realitzada per la Universidad de València el Curs 22-23 per comprobar com l’activitat física millora el rendiment acadèmic, així com les relacions personals, el centre va decidir implementar, amb l’ajuda de la Conselleria d’educació i mitjançant les subvencions dels projectes d’innovació, el Projecte Alphyl al centre.

El curs 2024-2025 sera el segon any d’implementació on es preten aplegar a tots els cursos de primària.