WEB FAMÍLIA

procraz-stories

WEB FAMÍLIA

WEB FAMÍLIA és la pàgina web o app des de la qual els pares o tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes, retards a classe, incidències de comportaments, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

També és la manera en el qual les famílies poden fer arribar als docents els seus missatges.

Accedisca al següent enllaç, emplene la sol·licitud, descarregue-la i envie-la al correu electrònic del centre: 46017249@gva.es

Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf (gva.es)