Secretaria

Per a facilitar a les famílies el poder cridar per a solucionar qualsevol problema, l’horari d’atenció és:

DILLUNS: 9.30 – 11.00 

DIMARTS: 11.30 – 12.45 

DIMECRES: 9.30 – 11.00

Tel: 96 256 69 70