Horaris

HORARI PER A TOT L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DURANT EL MES DE SETEMBRE I JUNY

DIES MATÍ VESPRADA
DILLUNS 9 – 13 ——-
DIMARTS 9 – 13 ——-
DIMECRES 9 – 13 ——-
DIJOUS 9 – 13 ——-
DIVENDRES 9 – 13 ——-

HORARI PER A TOT L’ALUMNAT DE EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DURANT LA RESTA DE MESOS

DIESMATÍVESPRADA
DILLUNS9 – 14 ——-
DIMARTS 9 – 14 ——-
DIMECRES 9 – 14 ——-
DIJOUS 9 – 14 ——-
DIVENDRES 9 – 14 ——-