Calendari Escolar 2022-2023- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

(NO S’INCLOUEN ELS DIES DE FESTA LOCAL):

1.- INICI I FI DE CURS:

En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

2.- VACANCES:
Els períodes de vacances del curs 2022-2023 seran els següents:
1.- Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 6 al 17 d’abril de 2023, tots dos inclusivament.

3.- DIES FESTIUS:
Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya.
1 de novembre, Festa de Tots Sants.
6 de desembre, Dia de la Constitució.
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.
1 de Maig Dia Internacional dels Treballadors.

Per a saber els dies declarats no lectius en cada municipi s’ha de consultar al Consell Escolar Municipal o a l’Ajuntament corresponent.