En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).
En el següent enllaç es podran trobar sempre les últimes versions actualitzades de cada document. Les ací exposades corresponen a maig de 2021: Protecció de dades en centres educatius públics GVA – Generalitat Valenciana

Llistem ací els RATs aplicables al nostre centre escolar:

 1. Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

 2. Polítiques de protecció de dades

3. Documentació d’interés de l’AEPD y DPD

4. Normativa d’interés

 5. Protocol COVID-19 als centres educatius públics GVA

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva