FIL

Aquest curs escolar 2022-2023 hem dut a terme un projecte d’intercanvi escolar per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística de la llengua valenciana entre l’alumnat. S’han organitzat jornades de convivència amb altre CEIP Doctora Anna LLuch d’Alfara del Patriarca ( Comarca de l’horta nord).