Equip directiu

DIRECCIÓ: HERMINIA MASIP TORMO

CAP D’ESTUDIS: IMMA HUGUET LLARIO

SECRETARIA: JÚLIA S. CALATAYUD CASANOVA