Avaluacions

Avaluacions  2023-2024

Primera. Del … al … de desembre de 2023. Lliurament de notes: …. de desembre de 2023

SegonaDel… al … de març de 2024. Lliurament de notes: … de març de 2024

Tercera.Del … al … de juny de 2024. Lliurament de notes:  … de juny  de 2024