INFANTIL:PROJECTES O ACTIVITATS INTERNIVELLS

CURS 2023-2024:

“QUADRE DE LA TARDOR”

“TALLER D’ART”