Curs sobre el programa de gestió de biblioteques escolars: PMB

El PMB és un SIGB (Sistema Integrat de Gestió de Biblioteca) que està realitzat conforme a les normes i estàndards de la biblioteconomia. Respecta la norma UNIMARC, la recomanació 995 i permet la importació de registres de REBECA, el projecte de catalogació cooperativa entre les Biblioteques Públiques de l’Estat i les biblioteques centrals de les … Read more

Infocoronavirus GVA

La Generalitat ha llançat la nova pàgina web infocoronavirus.gva.es per a donar consells, recomanacions i instruccions a la societat valenciana sobre les diferents situacions originades pel coronavirus. La web, impulsada per la Presidència de la Generalitat amb l’objectiu de centralitzar tota la informació autonòmica relativa a aquesta malaltia i als seus efectes col·laterals, enllaça amb … Read more

Preguntes freqüents sobre la situació en educació per l’emergència del COVID-19

Publicades des de la Conselleria d’Educació preguntes freqüents sobre la situació en educació per l’emergència del COVID-19: Infocoronavirus Conselleria d’Educació COMUNICAT DE LA DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PER MOTIU DEL COVID-19  

II Congrés TIC i Educació. L’aula oberta a la societat digital: ciberconvivència (AJORNAT)

Com a conseqüència de l’evolució de l’expansió del COVID-19 i de les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspendre temporalment l’activitat educativa presencial, i de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de … Read more

Congrés de L’FPA: un camí d’oportunitats

Objectius Promoure l’actualització didàctica del professorat en els continguts propis de l’FPA. Fomentar la reflexió compartida sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge. Compartir estratègies i bones pràctiques. Reflexionar sobre els canvis necessaris en l’organització curricular de l’FPA per tal de respondre a la realitat socioacadèmica actual. Establir itineraris de formació ocupacional en l’FPA. Donar a … Read more

Jornades sobre Podcast com a recurs educatiu: Jpodcast. Posa’t a gravar!

La utilització del podcast aporta un recurs didàctic que ens permet programar i dissenyar activitats per a aprofundir en els continguts d’una manera diferent i amb la intervenció de les TIC. A l’aula, l’ús del podcast permet el treball transversal i competencial amb el nostre alumnat. Per aquest motiu hem dissenyat les jornades que hui … Read more

La comunitat TIC

La CvTIC, Comunitat TIC, està formada pel Servei d’Informàtica per als Centres Educatius i les seues coordinacions central i provincials (el SICE depén de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic), i per les assessories de l’àmbit TIC de la xarxa de CEFIRE que depenen de la … Read more

Kit d’administració docent, de centre i d’aula curs 2019/2020

El curs del Kit d’administració docent, de centre i d’aula naix per la necessitat de donar suport als nostres docents en l’ús de les plataformes administratives, en el coneixement i familiarització amb el sistema operatiu corporatiu i per a resoldre qüestions relatives a les connexions de l ‘ actual aula multimèdia del centre educatiu. Curs … Read more

Curs a distància de Ciberconvivència i ús responsable d’internet

Curs a distància 20SP47IN006 – Ciberconvivència i ús responsable d’internet Objectius Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa. Reflexionar sobre les implicacions d’una escola inclusiva. OBJECTIUS ESPECÍFICS: Conèixer l’exposició de dades personals en la xarxa i la gestió de la privacitat. Desenvolupar el concepte d’identitat digital, la reputació, ntiqueta i directrius per a gestionar … Read more

Criteris i recomanacions de la Delegació de Protecció de Dades GVA per als centres educatius

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d’informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als … Read more