Distribució d’habitants a la teua comarca

ESO – 2n cicle

Hauràs de crear un full de càlcul que ens facilite determinar cóm es distribueix el nombre d’habitants en les poblacions de la teua comarca. De manera que calcule la mitjana i la desviació típica dels habitants de les poblacions de la teua comarca, com a resultat, per una banda mostrarà un diagrama de blocs on es representarà el valor i nom de les poblacions amb més i menys habitants, la mitjana i el valor de la teua població. A més, dirà si la comarca té una dispersió alta o baixa respecte al nombre d’habitants.