Resums amb codi QR

BATXILLERAT

En este repte hauràs de crear un document que servirà com a resum o recull de fitxes amb informació sobre, per exemple filòsofs, personatges històrics, teoremes matemàtics, elements de la taula periòdica o allò que et puga ser útil.

El document a crear conté una taula amb tres columnes: la primera amb un nom que identifique la fitxa, per exemple Aristòteles o Teorema de Pitàgores. La segona columna té una imatge de la persona o que represente el contingut de la fitxa. I la tercera tindrà un codi QR que servirà per a llegir la fitxa usant el teu mòbil. Així amb este repte tenim un resum amb un document molt més curt i amb accés més ràpid que si posàrem tota la informació escrita.

A continuació tens un exemple: