Pla Anual de Formació del Professorat 2022-2023

Accés a la Resolució i informació actualitzada

Elaboració i gestió del programa anual de formació (PAF) per als centres educatius

  • Teminis

  1. Els centres reflectiran el PAF en la seua PGA abans del tancament del període establit per a l'aprovació d'aquest document.
Accés al tràmit «Programa anual de formació» (enllaç al tràmit en ITACA3)
  1. El/la CFC accedirà al tràmit i elaborarà el PAF. (Per accedir al tràmit caldrà que l'equip directiu l'haja gravat en ITACA com coordinador/a de formació de centre).
  2. Manuals per a la gestió del PAF i document de cessió de ponents
  • Centres sense accés a ITACA

Modalitats formatives incloses en el PAF

  1. Projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris
Regulades per la resolució enllaçada anteriorment en aquesta pàgina.
  1. Altres
Proposades al CEFIRE de referència quan es consideren necessàries, tenint en compte l'oferta formativa general de la conselleria, l'oferta pròpia del CEFIRE i els PFC, grups de treball i seminaris aprovats. El CEFIRE estudiarà la seua viabilitat.

Formació per a coordinadores i coordinadors de formació dels centres educatius

  1. Cada CEFIRE convocarà reunions informatives dirigides als CFC dels centres de la seua zona d'influència.
  2. Les persones que desenvolupen aquesta tasca  hauran de realitzar el curs de formació inicial convocat des dels CEFIRE.