FORMACIÓ AULES TRANSFORMADORES: Organització i implementació individual (Nivell intermedi).

Del 12 de febrer al 19 de maig es realitza al curs de nivell intermedi, dins de la branca de formació individual en el Model d’Aules Transformadores. Aquest curs a distància tindrà una única sessió síncrona,  en línia,  el 12 de febrer.


S’hi busca oferir eines als participants seguint les fases de treball del Kit Transformador. Es reflexionarà sobre els interessos metodològics i sobre el nivell actual d’innovació., intentant explotar al màxim la tecnologia i els espais dels quals disposa i que pot millorar seguint el model Aules Transformadores.

Enllaç: https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11691468