BANNER_TPP_GENERAL_V8

2020/21

La motxilla docent per a l'ABP (Nivell 3 Avançat)
21OR99IN035 La motxilla docent per a l'ABP (Nivell 1 Intermedi)
21OR99IN037 La motxilla docent per a l'ABP (Nivell 1 Inicial)
21IC63IN068 Un tast d'ABP en línia
21IC99IN066 Treball per projectes a la carta
21IC63IN066 El café dels projectes al CEFIRE
20VA60IP022 Lideratge educatiu per transformar l'escola del segle XXI
20VA52ES004 Treball per àmbits i docència compartida
20VA87IN008 Programació didàctica basada en competències contextualitzades

2019/20

20VA63IP061 Projecte Roma en EI i EP. Més enllà de l'Aprenentatge Basat en Projectes
20VA63IP062 Projecte Roma en ES. Més enllà de l'Aprenentatge Basat en Projectes
20VA77EP013 Projectes de ciències en realitat virtual per a Educació Primària
20VA60IP015 Lideratge educatiu per a transformar l'escola del segle XXI
20VA99IN145 Innovant en educació formal II. L'aprenentatge servei
20VA99IN144 Innovant en educació formal I. L'aprenentatge cooperatiu
20VA75IN001 Dimensió europea a les aules: projecte e-Twinning - ABP
20VA63IN058 El café dels projectes al CEFIRE València
20VA99IN007 Aprenentatge servei com a eina per a la inclusió
20VA55IN005 Un tast d'ABP: introducció a la metodologia d'aprenentatge per
projectes
20VA77IN002 L'aprenentage cooperatiu en l'àmbit científic

2018/19

19VA63IN159 IV Trobada setmana dels projectes
19VA99IN068 Aprenentatge basat en projectes com a metodologia activa i inclusiva
19VA99IN056 Gestió d'aula i aprenentatge cooperatiu
19VA77IN005 L'aprenentatge cooperatiu en l'àmbit científic
19VA51ES015 El treball cooperatiu a la classe de llengua
19VA55IN010 La setmana dels projectes, primera fase
19VA75IN001 Dimensió europea a les aules: Projecte e-Twinning - ABP
18VA99SO022 L'aprenentatge servei com a eina per a la inclusió en ESO i Batxillerat
18VA99IN021 L'aprenentatge servei com a eina per a la inclusió
18VA77EP014 L'aprenentatge cooperatiu al segon i tercer cicle de primària