Metodologies actives i cooperatives dins del marc del DUA-A (Disseny Universal i Aprenentatge Accesible)

Des de l’àmbit d’Inclusiva del CEFIRE de València, us convidem a participar en aquets taller en el qual podreu conéixer les bases de l’aprenentatge cooperatiu, i sobre tot, us dureu la motxilla plena de tècniques i estratègies per a aplicar a l’aula i fomentar així la participació de tot l’alumnat, sota el marc del DUA-A.


http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11410159