IV Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana


El “IV Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana” se celebrarà els dies 17 i 18 de novembre de 2023 a l’IES Benlliure de València.

El congrés està dedicat a l’educació STEAM, model que aborda junt amb les ciències, la tecnologia i les matemàtiques, altres disciplines que, tradicionalment, han estat relacionades amb les humanitats i les arts. Aquest acrònim, amb la inclusió de la A de Arts, ofereix un enfocament educatiu amb mires més àmplies, que permet que plantegem al nostre alumnat escenaris d’aprenentatge molt més rics i motivadors.

La inscripció està oberta a l’enllaç: https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11111657&usuario=formacion