Curs a distància: Iniciació a la programació multinivell

El proper 1 de maig de 2020 encetarem una formació a distancia per donar a conèixer la implementació de les Programacions Multinivell com a eina per atendre als alumnes amb dificultats, talentosos i amb altes capacitats. S’exposaran les diferents etapes de la Programació Multinivell, i el disseny d’instruments d’avaluació.

Paraules clau: inclusió educativa, programació multinivel, docència compartida

[FITXA DEL CURS]